Начини и методи за отпушване на канализационните тръби Отпушването на канализационните тръби може да бъде извършено по следните начини: 1/химически; 2/механично; 3/хидродинамично; 4/ с народни…

Строителни материали - Видове, класификация, характеристики Основните строителни материали включват: -естествени (природни) каменни материали, -неорганични и органични свързващи вещества, -бетон, -стоманобетон и конструкции от него,…

Факторите, които определят емоционалната интелигентност са неразривно свързани с нас. СамочувствиеСамочувствието е субективна оценка на човека за себе си като вътрешно положителна или отрицателна до…