Факторите, които определят емоционалната интелигентност са неразривно свързани с нас. СамочувствиеСамочувствието е субективна оценка на човека за себе си като вътрешно положителна или отрицателна до…