Видове безжични прахосмукачки Вертикална безжична прахосмукачка Такива устройства са просто основната конкуренция за конвенционалните прахосмукачки. Ще се спрем на тях по-подробно. Видове безжични прахосмукачки. По…