ментална аритметика

Програмата за обучение включва няколко етапа:

Работа със сметало за ментална аритметика.

По време на тренировъчни упражнения върху абакуса се развиват фини двигателни умения, стимулира се развитието на връзките между двете полукълба. Благодарение на техническите упражнения върху абака, скоростта на мислене се увеличава, постоянството и концентрацията се развиват. На първия етап от обучението по ментална аритметика, детето усвоява правилната техника за извършване на броене върху сметалото и овладява всички операции първоначално върху сметалото.

Изчисления в ума или умствено броене.

Това е резултат от работата на системата от упражнения върху абакуса, когато детето вече е готово за фигуративно изчисление. Основата на умственото броене е визуализацията на умствената карта в ума и операцията с топчетата без представяне на числа.

Когато упражненията са направени правилно, видимият резултат ще бъде изумително бърз при смятане на числата. Със сигурност развитието на интелигентността чрез ментална аритметика е много по-дълбоко и по-ефективно. Невронните връзки, образувани чрез упражненията в класната стая, остават за детето за цял живот. Това означава, че детето се е научило бързо да се концентрира, визуализира информация и бързо да оперира с данни. Това е просто супер.

Менталната аритметика развива творческите способности, развива креативността.

В училище предметите са фокусирани предимно върху развитието на лявото полукълбо на мозъка и практически изключват развитието на дясното полукълбо, което обикновено е отговорно за реализирането на творческия потенциал.

на умствената аритметика мозъкът на детето включва програма за хармонично развитие – аналитичните способности на лявото полукълбо и зрително-пространствените способности на дясното полукълбо работят, което допринася за по-бързото развитие на целия интелект.

Менталната аритметика подобрява разбирането на математиката.

Менталната аритметика помага наистина децата да се сприятелят с числа. Вместо да наизустява скучни правила, детето започва да се забавлява. Настолните игри, логическите упражнения и елементите за търсене в класната стая правят обучението пълноценно. Благодарение на разработените специфични за възрастта програми за обучение, децата с удоволствие ще идват на уроци по ментална аритметика.