Повече за детето и методът Монтесори

Повече за детето и методът Монтесори

Повече за детето и методът Монтесори. Д-р Монтесори вярва, че всеки педагог трябва да „следва детето“. Да разпознава еволюционните нужди и характеристики на всяка възраст. Да изгражда благоприятна среда, както физическа, така и духовна, за да отговори на тези нужди. Развитието на децата се появява като необходимост да се адаптира към заобикалящата го среда. Детето трябва да осмисли света, който го заобикаля, и се изгражда по отношение на този свят. Това цели и Методът Монтесори

Мария Монтесори отбеляза, че детето преминава от ранна възраст до зряла възраст през 4 еволюционни периода, наречени „Планове на развитие“. Всеки период представя характеристики, които коренно се различават от другите периоди, но всеки от тях представлява основата на следващия период.

Първата равнина на развитие, която започва от раждането и продължава до 6-годишна възраст на детето. Тя се характеризира с „Абсорбиращ ум“ на децата, който приема и поглъща всеки аспект, добър и лош, от заобикалящата го среда, неговия език и неговата култура. Във втората равнина, от 6 до 12-годишна възраст, детето притежава „рационален ум“. Тук детето оглежда света с въображение и абстрактно мислене. В третата равнина, от 12 до 18 години, тийнейджърът има „хуманистичен ум“, който желае да разбере човечеството и да допринесе за обществото. В последната равнина на развитие, от 18 до 24 години, възрастният изследва света със „специализирано съзнание“, като намира своето място в него.

Възрастният

Методът Монтесори и учителят при този метод, наречен „директор“, наблюдава всяко дете, включително неговите нужди, възможности и интереси и му предлага възможности да работи интелигентно и с конкретна цел, да обслужва грижите за себе си и за малката общност в класната стая. Крайната цел на директора е да се намеси възможно най-малко, докато детето напредва в своето развитие. Учителят позволява на детето да действа, да иска и да мисли за себе си, като му помага да развие увереност и вътрешна дисциплина. Директорът на Монтесори не дава награди или наказания. Всяко дете намира вътрешно удовлетворение, което произтича от личната му работа.

Когато детето, въз основа на неговото еволюционно развитие, е готово за урок, учителят въвежда използването на нови материали и представя дейности индивидуално или пред намалена група. При по-големите деца учителят помага на всяко дете да направи списък с възражения в началото на седмицата и след това детето администрира времето си през седмицата, за да ги постигне. Не директорът, а самото дете е отговорно за собственото си обучение и развитие.