Счетоводни услуги във Варна

Счетоводни услуги във Варна

Счетоводните услуги във Варна предлагат на клиентите си цялостно счетоводно обслужване.

Това обслужване включва, както на физически, така и на и юридически лица. Също и счетоводство на онлайн магазини.

Счетоводните услуги на Варна предлагат счетоводство и финанси, бизнес, данъчно-правно консултиране, също и вътрешен и независим одит.

Всичко това се извършва абсолютно при стриктно спазване на Българското законодателство и при защита и грижа на интересите на самите клиентите.

Списък на счетоводни услуги

Популярната станала вече услуга – счетоводните услуги за фирми набират скорост всяка година. Самият списък от счетоводни услуги включва много аспекти.

Ще разгледаме тук най-популярните.

Какви са видовете счетоводни услуги във Варна, които се предлагат на клиентите на града?

-Счетоводно обслужване

-Абонаментно счетоводно обслужване

-Изготвяне на отчети на български и чужд език (английски)

-Национални и международни счетоводни стандарти

-Изготвяне на специфична счетоводна политика, както и методи за оценка,

-Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри

-Ежедневен счетоводен контрол

-Мониторинг на фирмените продажби и покупки

-Мониторинг на паричните потоци

-Изготвяне на всички видове счетоводни и финансови отчети

Нашата основна задача е да се грижим за нашите клиенти да остават обгрижени и доволни от извършените от нас счетоводни услуги.

Радваме се да работим с клиенти, които оценяват работата с нас и изграждаме дългосрочни взаимоотношения. Нашите клиенти постигат целите си с нас като техен най-доверенконсултант. Ние винаги искаме да знаем какво нашите клиенти мислят за нас. Тяхното мнение ни позволява да работим още по-добре.

Популярна и ефективна услуга, счетоводните услуги за фирми набират скорост всяка година. Самият списък от счетоводни услуги включва много аспекти.

Нека да разгледаме най-популярните.

Счетоводни услуги и индивидуални сделки

Професионалното счетоводство ще позволи на мениджърите да вземат решения без риск от получаване на санкции от данъчни и контролни органи.

Например списъкът със счетоводни услуги включва услуги за счетоводно отчитане на банкови и касови операции, които включват:

откриване и закриване на клиентски сметки.