Практически съвети за използване на бягаща пътека

Практически съвети за използване на бягаща пътека

Ще споделим няколко съвета за обучение на бягаща пътека:

1. Спокойно бягане

Практически съвети за използване на бягаща пътека. Вече знаем , че режимът на дългосрочно обучение на бягаща пътека ще бъде доста по-различен от тренировката на открито, тъй като ефектът от симулацията е ограничен. Може да искаме да коригираме наклона до 1-2% тук. Този подход може ефективно да увеличи дела на изтласкването от краката ни и може да симулира повече действително бягане на открито.

2. Обучение по хълм

Тренировката нагоре може да стимулира сърцето и белите ни дробове и може да засили използването на мускулна сила и нерв на бедрените мускули. Въпреки това, след като се изкачите нагоре, вие непременно ще се изправите надолу. Спускането може да укрепи мускулите на подколенното сухожилие, както и да тренира разширението на бедрото, но в същото време наклонът по спускане също има голямо въздействие върху мускулите и костите ни, което може лесно да причини спортни наранявания на начинаещи бегачи.

Тогава, има ли начин просто да се извлекат предимствата от изкачването и да се избегнат рисковете от слизане? Бягащата пътека е добър избор. Тя ви позволява да вървите безопасно надолу след час непрекъснато обучение нагоре. Има дори топ бегач в чужбина с маратонски резултат 2:12, който избра да използва бягаща пътека за трениране, като коригира наклона на 5-6% и избяга на голямо разстояние от 30-32 км по него, защото с външните условия , почти невъзможно е да се намери стабилен наклон нагоре с толкова голямо разстояние, където спортистът да може да тренира.

3. Интервално бягане

Много хора са предпазливи при интервални тренировки на бягащи пътеки. Вярно е, че ако сте малко небрежни, може да паднете по лицето си. На по-усъвършенстваните пътеки за бягане можете директно да зададете графика за интервал на работа. Всъщност все още можете да изпълнявате графика на интервалите на бягащи пътеки без тази настройка.

Поради бавната смяна на скоростта на бягащата пътека, отнема около 10-15 секунди, за да завърши смяната. След пълен джогинг, за да се загреете, оставете 10 секунди да минат, след като настроите настройката на целевото темпо преди началото на интервалното бягане. Разбира се, има и относително закъснение от 10 секунди след завършване на обучение от един набор.

Ако използвате метода на пълна почивка, можете да скочите директно от непрекъснатата писта в очакваното време за изпълнение. Ако използвате метода за бягане, можете бързо да регулирате темпото към темпото на джогинг между сетовете и да изчакате около 10-15 секунди. Когато ви предстои да изпълните следващия набор от тренировъчния график, тогава по същия начин се приспособете към по-бързото темпо и изчакайте известно време.

Едно нещо, което трябва да вземете под внимание тук е, че ако въвеждате следващия набор от тренировки от метода на на пълна почивка, не скачайте директно върху непрекъснатата писта на бягащата пътека с бързо темпо, защото когато изпълняваме интервално бягане, то все още отнема миг, за да ускорим, но непрекъснатото трасе с бързи темпове няма да ви очаква. Следователно е лесно да бъдете изхвърлени от бягащата пътека или да паднете и да причините наранявания поради това.

Дори ако изпълнявате метода на пълно спиране, тук препоръчваме да регулирате скоростта на бягащата пътека на по-бавно темпо, когато си почивате. След като стартирате следващия планиран набор, след това бързо го коригирайте обратно към очакваното темпо. Тези няколко секунди няма да доведат до голяма разлика и ще бъдат относително по-безопасни.

4. Виртуално бягане

Друга област, в която неблагодарните са лесно критикувани, е, че като ги използвате, винаги бягате на едно и също място. С неизменната природа хората лесно изгарят и отегчават. Това чувство на скука е и причината, поради която много хора не са склонни да използват бягащи пътеки, особено бегачи, които редовно бягат навън.