устни преводи

Какви видовете устни преводи и легализация, можем да изберем?

Организирате важна бизнес среща или мероприятие на високо ниво, в което са поканени участници от различни страни? В такъв случай ви е нужна добра организация за устни преводи на разбираем за всеки от присъстващите език.

За ефективни преводи, извършени от заклети преводачи, можете да разчитате на професионалната агенция за преводи и легализация. Компас, повече за нея можете да научите на Compass98.com.

Агенцията работи от много години с професионални преводачи. Има и сключен договор с Министерството на външните работи на Република България за заверка на документи. Така, ако ви е необходима заверката на документи за чужбина или обратно, можете да разчитате, както на превод, така и на легализация на всякакви официални документи.

Какви са видовете устни преводи и легализация, които можем да изберем?

Какви са видовете устни преводи и легализация, които можем да изберем?

От Компас можете да изберете всички видове професионални преводи. Ако става дума за бизнес среща или пътувания, както и за различни PR мероприятия, можете да изберете устен превод. Той се прави с изчакване на изказването на говорителя. Така говорителят и преводачът се редуват и това не изисква специална техника. Преводачите могат да са един или двама, като това зависи от времетраенето и от естеството на работата като цяло.

При симултантния превод, се изисква техника, като микрофони и специализирани кабини, където стоят преводачите. Преводачът превежда почти моментално, като така се пести време и срещата е по-ефективна. За различни международни форуми, използването на симултантни устни преводи е много използвана практика, но не е никак лека задача за преводачите. За това не всеки преводач е готов да поеме такава задача. Обикновено се изисква и още един преводач – колега, който стои в кабината, заедно с превеждащия в момента. На Compass98.com, обаче можете да поръчате всякакви видове преводи и легализация на документи, като агенцията разполага с всичко необходимо и като специалисти и като техника. Уверете се сами.