Интересна информация отностно водомерите Интересна информация отностно водомерите. Налице са 2 вида измервателните уреди,  датчици за потока: тахометрични и ултразвукови. Тахометричните разходомери доста точно изпълняват…