Първите две характеристики. Производителност и управляемост. Оказват значително влияние върху надеждността на сървъри, което предполага не само неговата физическа надеждност и висококачествено сглобяване, но и…

Начини и методи за отпушване на канализационните тръби Отпушването на канализационните тръби може да бъде извършено по следните начини: 1/химически; 2/механично; 3/хидродинамично; 4/ с народни…