Подборът на персонал

Подборът на персонал

Подборът на персонал, за мнозина препоръките са най-добрият начин за намиране на нови служители. Това е гаранция, че ще намерите някой с трудов стаж без големи разходи. Рекламите обаче си  остават най-популярния начин за намиране на кандидати. Така, че не е нужно да преглеждате стотици автобиографии, да пишете ясни и конкретни обяви за работа. Това не само ще отдели неподходящите за целта хора, но и значително ще улесни работата Ви.

Информация за нашата фирма Upskill : София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4. Нашият телефон: +359 882 240 381.

Бъдете подготвени за интервюто

След като изберете резюме, трябва да го съпоставите с описанието на работата, за да филтрирате неподходящите хора при подбора на персонал. Прегледайте отново автобиографиите, които харесвате. Правете си бележки, ако е необходимо.

Много е добре да подготвите предварително въпросите, които искате да зададете на кандидатите. Задайте въпроси, подходящи за спецификата на работата, за да проверите дали кандидатите имат специални знания.

Добре е да не говорите с тях за неща като раса, възраст, социален статус, религиозни убеждения, националност и т.н. Може да звучите неучтиво. Обърнете специално внимание на личните качества, силните страни, опит, способности и бъдещи планове на кандидата.

Почти всички кандидати са запознати с типичните въпроси за интервю:

  • Защо напуснахте последната си работа?
  • Защо се интересувате от тази работа?
  • Какво ще правите след 5 години?
  • Какви са Вашите силни и слаби страни?
  • Какво Ви хареса най-много на последната Ви работа?
  • Какво най-много не Ви хареса?

Също трябва да помислите върху въпроси, за които кандидатът няма да бъде подготвен. Например такива: Разкажете ни за Вашия най-добър шеф. Защо смятате, че е най-добър? Разкажете ни за Вашия най-лош шеф. Защо смятате, че е най-лош? Какво може да направи един шеф. да ти помогне? Как подхождате към решаването на проблеми?

Опишете всеки конфликт на работното място и как сте го разрешили. Какво би могъл да направи предишният ви работодател, за да бъде по-успешен? Какви умения бихте искали да придобиете през следващата година?