септична система

Септична система и нейното изпомпване се отпределя от размерът на вашето домакинство, общото количество генерирани отпадъчни води, количеството твърди вещества и размерът на резервоара. Средната септична система се изпомпва на всеки три години. Тези с „електрически поплавъчни превключватели, помпи или механични компоненти трябва да се проверяват по-често“.

Като цяло препоръчваме да проверявате и изпомпвате септичната си система веднъж годишно, за да бъдете в безопасност. По-долу е дадена лесна програма за поддръжка от четири стъпки. Ако се следва внимателно, ще предотврати натрупване на твърди частици и ще гарантира, че вашата система ще работи с пикова ефективност в продължение на много години напред.

Колко често трябва да ми се изпомпва една септична система?

4 стъпки към поддръжка на септичната система

Стъпка 1

Отговорно изпомпване. Всяко домакинство трябва да има редовен график за септична служба, за да предотврати натрупването на твърди вещества в тяхната система. Честотата на обслужване варира в зависимост от домакинството, така че не забравяйте да попитате техника за мнението му колко често трябва да се изпомпва вашата септична система.

Стъпка 2

Водна струя под високо налягане. Всички септични системи, независимо от отговорното изпомпване, ще натрупват твърди частици и други отпадъци в дренажните си тръби. Наличието на тези твърди вещества запушва тръбите, които свързват септичната яма с дренажното поле. Поради това препоръчваме струя вода под високо налягане на всеки пет години, за да елиминирате и изчистите остатъците, които биха могли да попречат на вашата система да работи ефективно.

Стъпка 3

Използвайте добавка за бактерии. Собствениците на септици трябва да използват живи органични бактерии, които разграждат присъствието на неестествени вещества и твърди вещества, като детергенти и сапуни, които понякога влизат във вашата септична система. Ако тези обичайни битови вещества проникнат във вашата септична система, те убиват естествено срещащите се бактерии, които позволяват на вашата система да функционира правилно. Добавките за бактерии са евтина застрахователна полица, която поддържа вашите тръби чисти и чисти, без мирис, а системата ви функционира правилно.

Стъпка 4

Инсталирайте филтър за отпадъчни води. Вашият филтър, който предотвратява навлизането на твърди частици във вашето дренажно поле, трябва да се почиства или подменя всеки път, когато обслужвате системата си. Някои по-стари системи нямат филтър. Ако септичната ви система няма филтър, информирайте техника.