Схема на циментовата

Схема на циментовата, бетонна основа. Буквата D след тирето с число показва количеството добавки, присъстващи в този строителен материал – цимент. Например, обозначението D20 показва, че циментът е 20% съставен от допълнителни вещества, а D0 показва, че в праха няма добавки. В допълнение към тези обозначения, върху маркировката с букви се посочва кой клас цимент е. И така, буквата H показва, че циментът е нормализиран. B е бързо втвърдяващ се, PL е пластифициран, SS е устойчив на сулфати. Последната група от букви и цифри, например GOST 10178-85, предоставя информация за GOST на стоките. И така, пълната маркировка на PC400-D20-B показва, че това е портланд цимент с добавки не повече от 20%, бързо втвърдяващ се.

Схема на циментовата, бетонна основа

Съотношението на цимент, пясък и чакъл е 1:3:5. За 10 кг. цимент трябва 30 кг. пясък и 50 кг. чакъл.

Следващият важен цифров индикатор за цимента отчита класа на минимална якост на натиск, който циментът достига 28 дни след изливането на основата. Има издръжливост от 22,5 до 52,5. Последният подклас преди името на GOST е якостта на натиск от 2 до 7 дни. Буква H – нормално втвърдяващ се материал (клас на якост 22,5), буква B – бързо втвърдяващ се (якост от 32,5 до 52,5). По този начин горният пример означава портланд цимент, съответстващ на указанията на GOST 2003, с добавка за шлака от 6-20%, бързо втвърдяващ се.

Натоварването на основата за избор на цимент

Изборът се влияе от натоварването на основата, теглото на бъдещата сграда, наличието или отсъствието на мазе в къщата, естеството на почвата, наличието на подземни води. Струва си да вземете предвид всички тези условия, за да изберете цимент, който е идеален за основата. Например, ако имате нужда от основа за сглобяем панелен обект, трябва да обърнете внимание на марката цимент M200, за дървена къща марките M250, M300 са по-подходящи, за основата на тухлена конструкция, по-издръжливият M350- M400.

Циментът се отнася до всякакъв вид свързващо вещество, което плътно държи заедно свързани други материали.

Бетон – изкуствено съединение, получен в процеса на смесване на четири компонента: цимент, вода, малки и големи пълнители (камъчета, чакъл или натрошен камък).

Циментът, както знаете, често се нарича бетон. Бетонът, който е пясък и чакъл или друг фин и груб агрегат, като при добавянето на вода се активира цимента, който е елементът, отговорен за свързването на сместа заедно, за да се образува един твърд обект, може да се смесва в бетонобъркачка, железен тиган, дървена кутия или върху дървена палуба. Основното е, че в него не попадат примеси.