Сървъри

Първите две характеристики. Производителност и управляемост. Оказват значително влияние върху надеждността на сървъри, което предполага не само неговата физическа надеждност и висококачествено сглобяване, но и софтуер, който се състои в стабилната работа на всички програми.

В допълнение към горното, трябва да обърнете внимание на мащабируемостта на сървъри. Което ви позволява значително да увеличите неговия капацитет по отношение на изчислителните операции, извършвани от операционната система. С други думи, мащабируемостта означава, че системата има способността да увеличава капацитета, тъй като работните натоварвания се увеличават, без да се компрометират надеждността и устойчивостта.

Основни видове сървъри

1/ Файловият сървър е централизирано съхранение на информация, достъп до дисковете на която имат персонални компютри, свързани към локалната мрежа. Основната задача на файловия сървър се свежда до надеждно съхранение на данни и непрекъснат достъп до тях, а в случай на повреда на файлове – пълното им възстановяване.

2/ Сървърът на базата данни не е толкова средство за съхранение и достъп, а за обработка на масиви от информация. Чрез клиентски заявки исканата информация се извлича, данните се обработват, структурират и променят в зависимост от настройките на сървъра. Тези сървъри се управляват от СУБД (Системи за управление на бази данни), като най-известните от тях са MS SQL Server, Oracle, MySQL. В зависимост от броя на потребителите и размера на базата данни, както и перспективите за растежа им в бъдеще, се определят такива важни характеристики на сървъра на базата данни като капацитет и мащабируемост.

3/ Печатният сървър (сървър за печат) позволява едно печатащо устройство да се използва за обслужване на множество компютри. Функцията на сървъра за печат е да приема заявки за печат, да ги поставя на опашка и да ги изпраща на принтера според него. По този начин се спестяват пари за оборудване на всеки компютър със собствен принтер, паметта им се освобождава за други задачи, офис пространството се използва рационално.

В зависимост от това до каква степен човек притежава уменията за работа на компютър и какви операции възнамерява да извършва върху него, той избира подходящ компютър за себе си. Например за офиса компютърът е важно да не е много скъп и да може да работи с типични офис приложения. За семейство, където децата обичат компютърните игри, а възрастните – филмите, препоръчително е да изберете компютър, който ще бъде достатъчно мощен и способен да възпроизвежда различни медийни данни. Въпреки това, един потребител работи с всеки персонален компютър.

Сървърът е друг въпрос.

Сървърът е компютър, на който е инсталиран специален софтуер. Именно тя дава възможност да се предоставят услуги на други устройства, свързани към сървъра – няколко компютъра, принтери, факсове и т.н. Устройствата, свързани към сървъра, се наричат ​​клиенти.

Наличието на сървър позволява на предприятието да изпълнява по-амбициозни задачи, отколкото е възможно с помощта на конвенционален компютър.

Качеството на сървъра определя успеха на цялата мрежа на предприятието и способността да се изпълняват целите и задачите, пред които е изправено. В зависимост от задачите на компанията, трябва да изберете сървър.

Най-важната характеристика на сървъра е неговата производителност, която зависи от няколко параметъра:

  • първо, вида и производителността на процесорите;
  • второ, за обема и вида на RAM;
  • трето, относно производителността на дисковата подсистема.

Например, колкото повече процесори съставят сървърното ядро ​​и колкото повече ядра във всеки от тях. Толкова повече мощност има цялата мрежа. По принцип при избора на конфигурация на сървър е задължително да се предвиди възможността за разширяването му след известно време. Ако възникне необходимост. За да направите това, трябва да се погрижите за наличието на процесори, памет и други устройства, които са съвместими със съществуващите.

Втората важна характеристика на сървъра е неговата управляемост. Това означава, че трябва да се предоставят функции като дистанционно наблюдение и диагностика. Тези. желателно е сървърът да може да се контролира от разстояние. Включете и рестартирайте, диагностицирайте и отстранете проблеми, дори когато е изключен (при условие, че е свързан към електрическата мрежа).