Какво мислят учените за менталната аритметика Американски изследователи тестваха влиянието на менталната аритметика върху интелектуалните способности на учениците от първи и втори клас през учебната…

Топломерите. Налице са 2 вида измервателните уреди,  датчици за потока: тахометрични и ултразвукови. Тахометричните разходомери доста точно изпълняват задачата си, докато се различават на достъпна…

Продължаваме да изброяваме множеството предимства, които в действителност се оказа, че притежава LED осветлението. Екологичност. LED лампата не съдържа токсични компоненти. Лампите с нажежаема жичка…

Програмата за обучение включва няколко етапа: Работа със сметало за ментална аритметика. По време на тренировъчни упражнения върху абакуса се развиват фини двигателни умения, стимулира…