Строителни материали - Видове, класификация, характеристики Основните строителни материали включват: -естествени (природни) каменни материали, -неорганични и органични свързващи вещества, -бетон, -стоманобетон и конструкции от него,…

Факторите, които определят емоционалната интелигентност са неразривно свързани с нас. СамочувствиеСамочувствието е субективна оценка на човека за себе си като вътрешно положителна или отрицателна до…