Начини и методи за отпушване на канализационните тръби Отпушването на канализационните тръби може да бъде извършено по следните начини: 1/химически; 2/механично; 3/хидродинамично; 4/ с народни…

Септична система и нейното изпомпване се отпределя от размерът на вашето домакинство, общото количество генерирани отпадъчни води, количеството твърди вещества и размерът на резервоара. Средната…

Доброволната застраховка е допълнително здравно осигуряване Доброволната медицинска застраховка е допълнителна програма към установения обем медицински грижи, която е валидна за лица, посочени от осигурените…