Септична система и нейното изпомпване се отпределя от размерът на вашето домакинство, общото количество генерирани отпадъчни води, количеството твърди вещества и размерът на резервоара. Средната…

Доброволната застраховка е допълнително здравно осигуряване Доброволната медицинска застраховка е допълнителна програма към установения обем медицински грижи, която е валидна за лица, посочени от осигурените…